| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
96 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om forslag til KL Kommunalpolitisk Topmøde, der pålægger KL at afvise enhver aftale, der forringer kommunernes økonomi Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 24. februar 2016 følgende:

 

Resumé
Velfærdslisten foreslår, at Randers Kommune melder sig ind i koret af kommuner, der bekæmper regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag. Omprioriteringsbidraget vil føre til nedskæringer i den kommunale kernevelfærd og er et alvorligt angreb på det kommunale selvstyre. Velfærdslisten foreslår derfor, at Randers Byråd på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde stiller et beslutningsforslag, der pålægger KL at afvise alle aftaler, der forringer kommunernes økonomi.

Sagsfremstilling
En række borgmestre, heriblandt Københavns borgmester Frank Jensen (S) og Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler, har udtalt, at de ikke vil acceptere regeringens krav om, at der skal skæres 1 procent af de kommunale budgetter hvert år de kommende tre år.

Velfærdslisten støtter det kommunale oprør og mener, at de danske kommuner bør pålægge KL at afvise enhver aftale med regeringen, der indeholder det såkaldte omprioriteringsbidrag eller andre forringelser af kommunernes økonomi. Derfor foreslår, at vi Randers Byråd på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde stiller et beslutningsforslag, der pålægger KL at afvise alle aftaler, der forringer kommunernes økonomi. Hvis der ikke er flertal for det, foreslår Velfærdslisten, at Randers Byråd opfordrer KL til at afvise enhver aftale, der forringer kommunernes økonomi.

Hvis den kommunale kernevelfærd skal sikres, er der brug for flere penge til velfærd i kommunerne - ikke færre.

Hvis de danske kommuner afviser enhver aftale, der forringer økonomien til den kommunale kernevelfærd, lægger de et massivt pres på Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i Folketinget i forhold til at leve op til deres valgløfter om at sikre, at der ikke bliver skåret ned på den kommunale kernevelfærd. 

Velfærdslisten mener derfor, at Randers Kommune bør tilslutte sig det bredt forankrede kommunalt oprør, der er ved at rejse sig.

Indstilling
Velfærdslisten foreslår, at Randers Byråd på KL’s Kommunalpolitiske Topmøde stiller et beslutningsforslag, der pålægger KL at afvise enhver aftale, der forringer kommunernes økonomi.

Subsidiært foreslår Velfærdslisten, at Randers Byråd i en fælles henvendelse opfordrer KL til at afvise enhver aftale, der forringer kommunernes økonomi.

Bilag Funktioner
Ingen bilag