| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
151 Forslag fra Kasper Fuhr Christensens, Velfærdslisten, om boykot af flyselskaber, der tilsidesætter danske løn- og arbejdsforhold Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 26. maj 2015 følgende:

 

"I overensstemmelse med byrådets tidligere beslutninger (især beslutningen af 23. marts 2015 om brug af arbejdsklausuler) om at bekæmpe social dumpning og fremme danske løn- og arbejdsforhold på danske arbejdspladser foreslår Velfærdslisten, at Randers Kommune kun køber flybilletter og tilsvarende transportydelser hos selskaber, der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold, der mindst svarer hertil.  

Den stadigt mere omfattende internationalisering af økonomien har vist sig at føre til et voksende pres på løn- og arbejdsforhold i en række lande, heriblandt Danmark. Det ses i bygge- og anlægsbranchen, hvor en række kommuner, heriblandt Randers, derfor har truffet beslutning om at gøre brug af arbejdsklausuler, så mulighederne for social dumpning på dette område begrænses. Imidlertid er andre brancher også i risiko for at blive mål for selskaber, der nægter at tegne overenskomster og tilbyder lønninger, man ikke kan leve for i Danmark. Flytrafikken og anden transportvirksomhed på tværs af landegrænser er særligt sårbare i den forbindelse.  

Velfærdslisten er opmærksom på, at borgmesteren har udtalt, at han opfordrer kommunens medarbejdere til at lade være med at købe flybilletter af flyselskabet Ryanair, der nægter at tegne en dansk overenskomst. Velfærdslisten finder imidlertid ikke, at en opfordring er godt nok. Vi kan ikke se, hvorfor Randers Kommune skulle være mindre interesseret i at fremme danske løn- og arbejdsforhold for arbejdere i flybranchen end arbejdere i bygge- og anlægsbranchen. 

En række kommuner har allerede truffet eller er på vej til at træffe lignende beslutninger. Det drejer sig blandt andre om Albertslund, Kolding, Roskilde, Ballerup, Hvidovre, Ringsted og Københavns kommuner. 

Derfor foreslår Velfærdslisten, at byrådet beslutter:  

at Randers Kommune kun køber flybilletter og tilsvarende transportydelser hos selskaber, der opererer i Danmark, hvis de pågældende selskaber har indgået dansk overenskomst eller har løn- og arbejdsforhold, der mindst svarer hertil." 

Beslutning

Sagens behandling udsat til byrådsmødet 22. juni.

Iben Sønderup var fraværende.

Ozcan Devici deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

 

Bilag Funktioner
Notat i sag om boykot af flyselskaber 2.docx Download pdf-dokument