| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
142 Sammenslag af klasser til skoleåret 2015/2016. Henvendelse fra forældre Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Se sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Til byrådsmødet den 2. marts 2015 har Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten på baggrund af en række henvendelser fra borgere i Randers kommune, som er vedhæftet, bedt borgmesteren om at svare på nedenstående spørgsmål:

1.    Hvordan har flertallet bag skolelukningerne tænkt sig at sikre, at Bjarne Nielsens dystre forudsigelser ikke bliver til grum virkelighed for den gruppe af elever, der er særligt sårbare over skolelukninger og klassesammenslag?

2.    Indgår der i den forbindelse rådgivning fra pædagogisk-psykologisk sagkyndige?

3.    Hvordan har flertallet bag skolelukningerne tænkt sig at sikre de berørte børn og unges ret til at blive hørt, jf. artikel 12, stk. 2 i FN’s Børnekonvention?

4.    Inddrages de berørte elevråd?

5.    Hvilke instanser kan børn og unge, der finder, at artikel 12, stk. 2 i FN’s Børnekonvention tilsidesættes, klage til?

6.    Hvilke pædagogiske argumenter ligger til grund for klassesammenlægningerne?

7.    Flere forældre foreslår, at der skrues ned for implementeringstempoet. Er flertallet bag skolelukningerne indstillet på at indgå i dialog med forældrene om en sådan løsning?

Formanden for børn og skoleudvalget, Bjarne Overmark, har bedt om også at få denne sag på dagsordenen til mødet i børn og skoleudvalget den 3. marts 2015.

Forvaltningen har udarbejdet svar på de spørgsmål, der vedlægges som bilag.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børn og skoleudvalget,

at spørgsmålene fra Kasper Fuhr Christensen drøftes.Børn og skoleudvalget, 3. marts 2015, pkt. 44:

Udsat Børn og skoleudvalget, 24. marts 2015, pkt. 62:

Udsat. Forvaltningen udarbejder et notat til udvalgsmødet den 21. april.

Christina Kjærsgaard var fraværende. Børn og skoleudvalget, 21. april 2015, pkt. 83:

Udsat.

Kim Kristensen deltog som suppleant for Mogens Nyholm.Børn og skoleudvalget, 19. maj 2015, pkt. 92:

Drøftet. Bjarne Overmark begærede sagen i byrådet.

Leif Gade deltog som suppleant for Fatma Cetinkaya.Økonomiudvalget, 1. juni 2015, pkt. 153:

Punktet drøftet.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen og Morten Grosbøl som stedfortræder for Frank Nørgaard.

Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning.

Ozcan Devici deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

 

Bilag Funktioner
forældrehenvendelser - klassesammenslag Download pdf-dokument
VS Velfærdslisten Lyt til børn og forældre, når klasser slås sammen Download pdf-dokument
TB Notat KFC spørgsmål klassesammensætninger og børnekonvention BS 24032015 Download pdf-dokument