| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
139 Fuglevolieren i Doktorparken Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Radikale Venstre stiller forslag om, at fuglevolieren i Doktorparken bevares.

Finansieringen findes på udvalgets driftsbevilling i øvrigt.

Det foreslås samtidigt, at det undersøges, om regnskoven fortsat er interesseret i et samarbejde om denne aktivitet.

 

Kultur- og fritidsudvalget, 26. maj 2015, pkt. 56:

1 stemmer for (Mogens Nyholm)

6 stemmer imod (Steen Bundgaard, Ellen Petersen, Susanne Ringe Sørensen, Louise Høeg, Marianne Høj Madsen, Susanne Nielsen)

Socialdemokratiet, Vestre og Dansk Folkeparti ønsker at vide hvor Radikale Venstre vil finde pengene i driften, altså hvem der skal betale.

Radikale Venstre begærede sagen i byrådet.

 

Beslutning

Ændringsforslag fra borgmester Claus Omann Jensen tiltrådt med 30 stemmer for og 1 stemme imod. Jens Peter Hansen stemte imod.

Ændringsforslaget havde følgende ordlyd:
"-          At driften af volieren fortsætter uændret indtil 1. oktober 2015 inden for kultur- og fritidsudvalgets budget.
-          At der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, der inden 1. september 2015 søger at finde udvej for fortsat drift ved inddragelse af andre offentlige institutioner, private virksomheder og frivillige.
-          At arbejdsgruppen tillige skal søge at skaffe midler til renovering af volieren og udvidelse af den allerede besluttede naturlegeplads gennem tilskud fra fonde og sponsering fra virksomheder og private."

Et underændringsforslag fra Velfærdslisten om, at opgaven fortsat varetages af driftsafdelingen, blev forkastet med 6 stemmer for og 25 stemmer imod. Beboerlisten, Velfærdslisten, Radikale Venstre og Ellen Petersen stemte for,

Underændringsforslaget havde følgende ordlyd:

”Velfærdslisten foreslår, at opgaven fortsat varetages af driftsafdelingen, da vi ikke ønsker, at flere kommunale arbejdspladser udliciteres til private virksomheder, ligesom vi heller ikke vil være med til, at ordinære arbejdspladser fortrænges af frivillige.”

Ozcan Devici deltog som stedfortræder for Kim Kristensen.

 

Bilag Funktioner
Ingen bilag