| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
106 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten vedr. handicapvenlige forhold i Water & Wellness Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail 5. april 2015 følgende:

"Idet der henvises til § 11, stk. 1, 1. pkt. i lov om kommunernes styrelse, anmoder jeg om, at nedenstående optages på dagsordenen for byrådets møde mandag den 20. april 2015.

Idet der henvises til § 3, stk. 4 i økonomiudvalgets forretningsorden, anmoder jeg om, at nedenstående optages på dagsordenen for økonomiudvalgets møde mandag den 13. april 2015.

I den seneste tid har det nye vandland, Water & Wellness, været udsat for kritik for sin manglende imødekommenhed over for borgere med handicap. Et af de mest iøjnefaldende kritikpunkter er, at vandlandet i strid med handicapkonventionens ligebehandlingsprincip kræver, at ledsagere, der kan fremvise et gyldigt ledsagerkort, indløser billet.

Velfærdslisten finder, at det er for ringe, at det nye vandland ikke er mere handicapvenligt. Derfor foreslår Velfærdslisten, at økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forvaltningen efter inddragelse af handicaprådet får til opgave at indgå i en dialog med Water & Wellness Randers med henblik på:

1)    at sikre, at ledsagere, der kan fremvise et gyldigt ledsagerkort, får gratis adgang til vandlandet, og
2)    at skabe nogle mere handicapvenlige forhold i øvrigt."

Økonomiudvalget, 13. april 2015, pkt. 114:

Sagen henvist til drøftelse i byrådet.

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen.

Henning Jensen Nyhuus deltog ikke i sagens behandling. 

 

 

Beslutning

Velfærdslisten begærede afstemning om forslagets 1. punkt, der blev forkastet med 5 stemmer for og 14 stemmer imod. 12 stemmer undlod at stemme. Velfærdslisten, Beboerlisten og Socialistisk Folkeparti stemte for. Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod. Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti undlod at stemme. 

Bilag Funktioner
Notat om handicapforhold i Water Wellness Randers Download pdf-dokument