| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
86 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. forældres ret til friskoler som erstatning for lukkede folkeskoler Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 11. marts 2015 følgende:

 

"Giv forældre ret til friskoler som erstatning for lukkede folkeskoler

Som følge af byrådsflertallets lukning af fem folkeskoler har flere grupper af forældre til skolebørn, der går på en af de berørte skoler, eller førskolebørn, der skulle have gået på en af de berørte skoler, udtrykt ønske om at overtage skolebygningerne med det formål at åbne en friskole som erstatning for den lukkede folkeskole.

Hvis skolelukningsflertallet holder fast i skolelukningerne, finder Velfærdslisten, at det ville være urimeligt at forhindre forældrene i at åbne en lokal friskole som erstatning for den lukkede folkeskole.

Velfærdslisten foreslår derfor, at byrådet træffer en principbeslutning om, at sammenslutninger af forældre, der ønsker at overtage en af de fem ovennævnte skolebygninger, får ret til det, hvis:

1)     formålet er at åbne en friskole, og
2)     sammenslutningen primært består af forældre til skolebørn, der går eller har gået på den berørte skole, eller førskolebørn, der skulle have gået på den berørte skole."

 

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget forkastet med 6 stemmer for og 25 stemmer imod. For stemte Velfærdslisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Beboerlisten. 


Jørgen Kirk deltog som stedfortræder for Helle Skøtt.

 

Bilag Funktioner
Notat af 16/3 vedr. forslag om forældres ret til friskoler som erstatning for lukkede folkeskoler Download pdf-dokument