| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
84 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslistsen, vedr. flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 11. marts 2015 følgende:

"Styrk børnehaver og vuggestuer med flere pædagoger frem for multihal og lyskryds på Rosenørnsgade

Byrådets nedskæringsakse forklarer sine nedskæringer med, at de var nødvendige og ikke til at undgå. Men det passer ikke. I virkeligheden er der tale om, at de har truffet nogle politiske valg, som hverken er ansvarlige, nødvendige eller naturlige.

Det bliver for eksempel tydeligt, når vi ser på de 35 millioner kroner, som nedskæringsaksen vil bruge på en multiarena og et overflødigt og upopulært lyskryds ved Politigården (Rosenørnsgade-projektet).

Velfærdslisten mener, at de 35 millioner kroner ville gøre meget mere gavn, hvis de i stedet blev brugt på at ansætte flere pædagoger og medhjælpere til at drage omsorg for kommunens alleryngste borgere i børnehaver og vuggestuer.

Hvis de 35 millioner kroner i stedet bruges på at ansætte flere pædagoger og medhjælpere i børnehaver og vuggestuer, kan vi styrke den pædagogiske indsats for kommunens yngste borgere med intet mindre end 8,75 millioner kroner om året. Det svarer til lidt over 23 pædagoger (årsværk - dvs. pædagoger på fuld tid).

Se vedlagte bilag 1 for beregninger.

Derfor foreslår Velfærdslisten, at byrådet beslutter:

1)      at sløjfe multihal-projektet,

2)      at sløjfe projektet i Rosenørnsgade, og

3)      at pengene fra de to projekter i stedet bruges på at ansætte flere pædagoger og medhjælpere i børnehaver og vuggestuer."

 

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget forkastet med 4 stemmer for og 27 stemmer imod. For stemte Velfærdslisten og Beboerlisten. 


Jørgen Kirk deltog som stedfortræder for Helle Skøtt.

 

Bilag Funktioner
Bilag 1.pdf Download pdf-dokument