| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
80 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. mere åbenhed i KL Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 11. marts 2015 følgende:

Henvendelse til KL: Indsigt i ny lærer-tumult og ønske om mere åbenhed 

Af vedlagte artikler fremgår:

1)    at KL’s direktør og chefforhandler Sine Sunesen blev fyret som følge af forhandlingerne om ny overenskomst for lærerne, og

2)    at Finansministeriet sendte mails til KL under forhandlingerne.

På den baggrund foreslår Velfærdslisten, at byrådet beslutter at sende følgende henvendelse til KL’s bestyrelse:

“Som medlem af KL ønsker byrådet i Randers Kommune at blive gjort bekendt med:

1)    årsagen til direktør og chefforhandler Sine Sunesens afskedigelse,

2)    hvem der traf beslutning om denne afskedigelse, og

3)    indholdet af de mails, som finansministeriet sendte til KL under forhandlingerne om ny overenskomst for lærerne.

 Vi skal desuden opfordre KL’s bestyrelse til at sikre så stor offentlighed og åbenhed om KL’s arbejde og beslutninger som muligt.”

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget forkastet med 4 stemmer for og 27 stemmer imod. For stemte Velfærdslisten og Beboerlisten. 


Jørgen Kirk deltog som stedfortræder for Helle Skøtt.

 

Bilag Funktioner
Artikel 1 Download pdf-dokument
Artikel 2 Download pdf-dokument