| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
21 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, til en stærkere folkeskole Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 31. december 2014 følgende:

 

"Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1, 1. pkt, anmoder jeg om at nedenstående optages på dagsordenen for byrådets møde den 12. januar.

Overskrift: Velfærdslistens forslag til en stærkere folkeskole

Sagsfremstilling følger senere i dag.

Velfærdslisten foreslår, at forslaget (se bilag 1) vedtages, og at forligspartiernes forslag til ny skolestruktur i medfør heraf bortfalder. 

Bilag 1 eftersendes hurtigst muligt." 

Forvaltningen har ved udsendelse af dagsordnen 7. janaur 2015 ikke modtaget sagsfremstilling eller det pågældende bilag fra forslagsstilleren.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer for og 27 stemmer imod. For stemte Beboerlisten og Velfærdslisten.

Sagerne 2 og 19-21 blev behandlet sammen.  

Bilag Funktioner
Velfærdslistens skoleudspil.pdf Download pdf-dokument