| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
19 Anmodning om optagelse af et punkt på børn og skoleudvalgets, økonomiudvalgets samt byrådets dagsorden i januar 2015om skolestruktursagen Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Radikale Venstre, Beboerlisten og Velfærdslisten anmoder i mail af 28. december 2014 om optagelse af følgende punkter på Børn og Skoleudvalget mandag d. 5.1.2015  samt økonomiudvalget mandag d. 5.1.2015 samt byrådsmødet d. 12.1.2015.

Embedsmænd i Randers Kommune havde færdige planer klar for kommende skolestruktur allerede i februar 2013 – oplysningerne ulovligt tilbageholdt indtil kommunevalget var overstået i november 2013 og indtil efteråret 2014.

Presset af skolelukningsmodstanderne blandt forældre og byrådsmedlemmer blev forvaltningen i Randers Kommune tvunget til at offentliggøre de hidtil hemmeligholdte dokumenter i skolelukningssagen, herunder mange dokumenter fra revisionsfirmaet Ernst & Young (EY).

Undertegnede partier og lister har ved granskning af fremlagte materialer fundet ud af at forvaltningen i Randers Kommune allerede i februar 2013 ladet Ernst & Young udfærdige en rapport med beregninger m.v. i forholdt til lukning af 11 skoler og indførelse af overbygningsskoler for 7-9 klasse.

På byrådsmødet d. 29.4.2013 blev den såkaldte skolekvalitetsdebat i 2012 opsummeret og afsluttet. Men rapporten fra februar 2013 blev ikke fremlagt, men i stedet bevidst hemmeligholdt – hvilket i sig selv var ulovligt.

Det kan ses af korrespondance mellem skoleforvaltningen og EY, at rapporten fra februar 2013 bliver genfremsendt fra EY til skoleforvaltningen med mail af 7.2.2014 – rapporten fra februar 2013 bliver behændigt på forsiden dateret til februar 2014, hvilket i sig selv kan kaldes dokumentfalsk og et forsøg på at skjule rapportens oprindelige oprettelsesdato  – og måske er februar 2014 først tilføjet, da materialet skulle offentliggøres i efteråret 2014.

Formålet er åbenlyst at skjule at skolelukningsplanerne var sat på skinner før kommunalvalget 2013.

Samtidig iværksættes den hemmelige og lukkede skolelukningsproces – og uden at de nye byrådsmedlemmer og de øvrige menige byrådsmedlemmer får kendskab til rapporten fra februar 2013.

Realiteten er, at de fleste af de byrådsmedlemmer, som står bag skolelukningsforslaget er blevet forholdt oplysningerne om den færdige plan for skolelukninger fra februar 2013 – ligesom modstanderne af skolelukningerne er blevet forholdt oplysningerne indtil efteråret 2014.

Direktionen og skoleforvaltningen i Randers Kommune har forført byrådsflertallet, herunder ikke mindst de nyvalgte byrådsmedlemmer til at tro, at de indgik i en skolelukningsproces, hvor resultatet var åbent og ikke på forhånd sat på skinner og med et bestemt og givet resultat.

Følgende bedes sat på dagsordenen på mødet i Børn og Skoleudvalget mandag d. 5.1.2015  samt økonomiudvalget mandag d. 5.1.2015 samt byrådsmødet d. 12.1.2015.

1)     Der indkaldes til ekstraordinært byrådsmøde med henblik på behandling af de efterfølgende 2 forslag.

Såfremt forslag 1 falder, fastholdes forslag 2 og 3

2)     Forslag om at skolestrukturprocessen skal gå om.

3)     Der iværksættes en ekstern og uafhængig advokatundersøgelse af skolelukningsprocessen i Randers Kommune primo 2011- ultimo 2014, herunder stillingtagen til eventuelle fornødne personale- og ledelsesmæssige konsekvenser af undersøgelsen.

Indstilling

Sagen forelægges til behandling.Børn og skoleudvalget, 5. januar 2015, pkt. 5:

 Fatma Cetinkaya, Mikael Mouritsen, Christina Kjærsgaard, Christian Boldsen, Mark Pring og Morten Grosbøl stemte imod forslaget.

Charlotte B. Mølbæk stemte imod forslag 1) og for forslag 2) og 3). Mogens Nyholm og Bjarne Overmark stemte for forslaget.Økonomiudvalget, 5. januar 2015, pkt. 23:

at 1) indstilles forkastet med 7 stemmer imod og 2 stemmer for. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for.
at 2 og 3) indstilles forkastet med 7 stemmer imod og 2 stemmer for. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for.

Behandlet sammen med sag nr. 19.

Indstilling:
Beslutning

Forslagets at 1) blev ikke bragt til afstemning.

Forslagets at 2) og at 3) blev forkastet med 7 stemmer for og 24 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Sagerne 2 og 19-21 blev behandlet sammen.

Bilag Funktioner
Ingen bilag