| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
13 Aftale mellem Randers Byråd og Sprogcenter Randers 2015-2016 Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Der er udarbejdet et forslag til aftale mellem Randers Byråd og Sprogcenter Randers for perioden 2015-2016. Aftalen er et element i Randersmodellen, hvor aftalestyringen er et bærende princip. Forslaget til aftale beskriver de lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for Sprogcenter Randers samt sprogcentrets udviklingsmål for 2015 og 2016.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til aftale mellem Randers Byråd og Sprogcenter Randers for perioden 2015-2016.

 

Aftalen er en udløber af Randersmodellen, hvor aftalestyringen er et af de bærende principper.  Hensigten med aftalesystemet er at opnå en tættere sammenhæng mellem budgettet og den politiske målprioritering.

 

Aftalen indeholder 3 elementer:

  • Rammerne for indgåelse af aftalen, herunder politiske visioner, mål og krav
  • Aftaleenhedens udviklingsmål for 2015-2016
  • Aftaleenhedens økonomiske rammer  

 

I oplægget til aftale for 2015-2016 foreslås det, at Sprogcenter Randers særligt skal arbejde med følgende overordnede mål:

 

Sprogcenter Randers´  virksomhed skal understøtte de beskæftigelsespolitiske mål for arbejdsmarkedsområdet. Målet udfoldes i følgende delmål:

  • Danskuddannelsen skal tilrettelægges således, at kursisten kan passe sit arbejde eller sin praktik
  • Undervisningen skal udvikle kursistens kompetencer i forhold til arbejdsmarked og jobsøgning
  • De unge forberedes til uddannelse

 

Sprogcenter Randers skal styrke flygtninges muligheder for at gennemføre Danskuddannelsen. Målet udfoldes i følgende delmål:

  • Sprogcenter Randers skal sikre, at flygtningene kommer godt i gang med Danskuddannelsen, at de møder stabilt, har kontinuitet, kan koncentrere sig, deltager aktivt, har indlæring og progression.
  • Sprogcenter Randers vil understøtte, at flygtningene gennemfører Danskuddannelsen inden for den 3 årige integrationsperiode, selv om danskuddannelsesretten er på 5 år. (Delmålet omfatter ikke unge, som med et længere forløb kan opnå en højere adgangsgivende prøve).

 

Sprogcentret vil iværksætte en række konkrete tiltag og aktiviteter med henblik på at realisere de beskrevne delmål. Ved aftaleperiodens udløb vil der være en dialog mellem beskæftigelsesudvalget og Sprogcenter Randers, hvor man drøfter om og hvordan målene i aftalen er overholdt og der indgås samtidig en ny aftale for de kommende år, hvor de økonomiske rammer samt mål og opgaver for Sprogcenter Randers fastlægges.

 

 

Økonomi

I aftalen beskrives de økonomiske rammer for Sprogcenter Randers´ virksomhed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via beskæftigelsesudvalget og økonomiudvalget,,

atforslag til aftale for 2015-2016 mellem Randers Byråd og Sprogcenter Randers godkendes.

Beskæftigelsesudvalget, 25. november 2014, pkt. 108:

Indstilles tiltrådt. 

 

Fraværende: Christian Boldsen og Helle Dahl SkøttØkonomiudvalget, 5. januar 2015, pkt. 12:

Indstilles tiltrådt

Et forslag fra Kasper Fuhr Christensen om en mere aktiv og opsøgende indsats i forhold til sprogundervisning til arbejdsløse, når introduktionsprogrammet er afsluttet, blev forkastet med 2 stemmer for og 7 stemmer imod. Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen stemte for.  

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Et forslag fra Velfærdslisten om en mere aktiv og opsøgende i forhold til sprogundervisning til arbejdsløse efter integrationsperiodens udløb blev forkastet med 4 stemmer for og 27 stemmer imod. For stemte Beboerlisten og Velfærdslisten. 

Bilag Funktioner
Forslag til aftale 2015-2016 Download pdf-dokument