| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
342 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. lovstridig proces i forbindelse med skolestruktur Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 26. november 2014 følgende:

 

Velfærdslisten foreslår, at lovstridig proces må medføre ugyldighed.

Se argumentation i bilag 1.

Velfærdslisten foreslår, at byrådet beslutter,

at hvis Statsforvaltningen udtaler, at det lukkede forløb, der resulterede i forslaget til ny skolestruktur, var lovstridigt, dvs. indeholdt lovbrud, medfører det ugyldighed for beslutninger truffet af byrådet på grundlag af blandt andet ovennævnte forløb

 Bilag 1 eftersendes.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer for og 24 stemmer imod. 3 undlod at stemme. For stemte Velfærdslisten og Beboerlisten. Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti undlod at stemmer.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Helle Skøtt. 

Bilag Funktioner
Ingen bilag