| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
338 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. priser for svømmemotionister Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 26. november 2014 følgende:

"Velfærdslisten foreslår, at byrådet sikrer rimelig priser for svømmemotionister.

Sagsfremstilling følger.

Se bilag 1.

Velfærdslisten foreslår, at byrådet beslutter,

at Kultur- og fritidsudvalget får til opgave at sikre, at svømmemotionister, der ønsker at svømme flere gange om ugen, ikke kommer til at opleve urimelige prisstigninger, når Kærsmindebadet erstattes af det nye badeland

at Kultur- og fritidsudvalget får til opgave at sikre, at priserne i det nye badeland ikke udelukker borgere med lav indkomst fra at bruge badelandet."

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet,

at sagen forelægges byrådet.

 

Indstilling:
Beslutning

Besluttet at kultur- og fritidsudvalget løbende skal følge prisudviklingen.

Marianne Høj Madsen deltog som stedfortræder for Helle Skøtt.  

Bilag Funktioner
Notat af 112-04 vedr. priser i Water & Wellness Randers Download pdf-dokument