| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
309 Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. skolestrukturen og høringsfristen Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 5. november 2014 følgende:

 

I en artikel bragt på tv2oj.dk den 4. november 2014 (se bilag 1) udtaler Venstres gruppeformand Anders Buhl-Christensen (Venstre), at det er sandsynligt, at skolelukningsflertallet (Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti) vil foretage en ændring af det forslag, der har været i høring, således Kristrup Skole skal være udskolingsskole for den sydlige del af Randers, mens Tirsdalens Skole skal være indskolingsskole for de mindste børn i Kristrup og Romalt. I det forslag, der har været i høring, lægges der op til det modsatte, dvs. Tirsdalens Skole som overbygningsskole og Kristrup Skole som indskolingsskole.

Derfor anmoder Velfærdslisten borgmesteren om at svare på følgende spørgsmål:

Hvis skolelukningsflertallet skulle beslutte en ændring som den ovenfor beskrevne, medfører det så i henhold til lovgivningen en ny høringsperiode?

Hvor store ændringer skal der til, før det i henhold til lovgivningen medfører en ny høringsperiode?

Vil borgmesteren sikre, at ændringer, der berører elever, der ikke blev berørt af det oprindelige forslag, medfører en høringsperiode af samme længde og på samme vilkår som det oprindelige forslag?

Såfremt borgmesteren ikke svarer bekræftende på ovenstående, skal vi bede ham om at forklare, hvorfor elever, forældre og medarbejdere, der ikke blev berørt af det oprindelige forslag, men berøres af ændringer besluttet efter høringsperiodens afslutning, skal stilles ringere i forhold til at kunne påvirke byrådets beslutning end elever, forældre og medarbejdere, der blev berørt af det oprindelige forslag?

Følgende bedes vedlagt som bilag:

Bilag 1: http://www.tv2oj.dk/artikel/232799:Randers--AAbner-op-for-skoleaendringer

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmålene blev besvaret.

Malte Larsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Bilag Funktioner
Artikel Download pdf-dokument
Svar på Sprøgsmål fra Kasper Fuhr Christensen 8.docx Download pdf-dokument