| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
306 Spørgsmål fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, Mogens Nyholm, Radikale Venstre og Kasper fuhr Christensen, Velfærdslisten vedr. indkøb af konsulentydelserr (Møde 17. november 2014) Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 4. november 2014 følgende:

 

"Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1, 1. pkt, anmoder Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten borgmesteren om at optage nedenstående på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde.

I tillæg til nedenstående spørgsmål og sagsfremstilling anmoder Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten borgmesteren om at svare på følgende:

1)      Borgmesteren anmodes om en redegørelse for de udbudsmæssige overvejelser i forbindelse med køb af omtalte konsulentydelser.

2)      Borgmesteren anmodes om at fremlægge dokumentation for, at alle udbudsregler er overholdt.

3)      Borgmesteren anmodes om at redegøre for retsgrundlaget for samt eventuelle interne retningslinjer, anordninger eller hensigtserklæringer omhandlende udbudspligt i forbindelse med køb af konsulentydelser."

 

Indstilling

Sagen forelægges byrådet. 

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmålene blev besvaret.

Sagen blev behandlet sammen med sag 305.

Malte Larsen var forhindret i at deltage i sagens behandling. 

Bilag Funktioner
Notat med svar på spørgsmål om udbud af konsulentydelser 21.docx Download pdf-dokument