| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
282 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. Hadsundvejens Skole Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 15. oktober 2014 følgende:

 

"Foranlediget af de mange rygter om et nært forestående salg af Hadsundvejens Skole til Randers Realskole foreslår Velfærdslisten, at byrådet principbeslutter, at Hadsundvejens Skole ikke sælges i indeværende byrådsperiode, samt at skolens ikke udlejes til private grundskoleformål i samme periode."

 

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 1 stemme for og 26 stemmer imod. 4 undlod at stemme. Velfærdslisten stemte for. Beboerlisten og Radikale Venstre undlod at stemme.

 Sagen blev behandlet sammen med sag 280-281 og 283-285. 

Jesper Kragh deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr Christensen.

 

 

Bilag Funktioner
Ingen bilag