| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
281 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen om forlængelse af høringsperiode vedr. skolestruktur Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 7. oktober 2014 følgende:

 

"Da det må formodes, at BDO’s validering af Ernst & Young’s beregninger kan føre til grundlæggende ændringer af det materiale, der pt. er i høring, foreslås det, at høringsperioden forlænges med minimum 8 uger, når resultaterne af BDO’s validering foreligger. Hvis den skrumpende gruppe af forligspartier ikke imødekommer denne opfordring, ønsker jeg, at forslaget fremsættes for byrådet, jf. Kommunestyrelseslovens § 11, 1. pkt.

I den forbindelse anmodes borgmesteren om at fremlægge en juridisk redegørelse for, hvorfor valideringen ikke medfører en forlængelse af høringsfristen."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer for og 24 stemmer imod. For stemte Beboerlisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Velfærdslisten

Sagen blev behandlet sammen med sag 280 og 282-285. 

Jesper Kragh deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr Christensen.

 

 

Bilag Funktioner
Ingen bilag