| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
279 Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. trafiksikkerhed i Hastrup Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 15. oktober 2014 følgende:

 

"Idet der henvises til Kommunestyrelseslovens § 11, stk 1, 1. pkt., anmoder Velfærdslisten hermed om, at nedenstående optages på dagsordenen for førstkommende byrådsmøde.

Som beskrevet i Amtsavisen er et hus i Hastrup for 3. gang på 10 år blevet torpederet af en bil. Derfor anmoder Velfærdslisten borgmesteren om at svare på flg. spørgsmål. 

 1. Har Randers Kommune nogen planer om uheldsforebyggende foranstaltninger i eller omkring Hastrup?

 2. Har Randers Kommune vurderet trafiksikkerheden det pågældende sted?

 I forlængelse af ovenstående foreslås det, at sagen sendes til behandling i Miljø- og teknikudvalget.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål blev besvaret.

Jesper Kragh deltog som stedfortræder for Kasper Fuhr Christensen.

 

 

Bilag Funktioner
Notat af 20. oktober vedr. spørgsmål til borgmesteren til byrådsmødet den 27 oktober 2014 om tr.docx Download pdf-dokument