| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
258 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om erstatning til borgere, har har lidt tab som følge af forkert afgørelse Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten har i mail af 17. september 2014 fremsendt følgende:

"Idet der henvises til vedlagte dom fra Østre Landsret (se bilag 1), foreslår Velfærdslisten, at socialudvalget får til opgave at fremlægge en plan for, hvordan det sikres, at borgere, der på grund af en forkert afgørelse har lidt et tab, tildeles en erstatning udmålt efter de principper, der fremgår af dommen.

Velfærdslisten foreslår endvidere, at socialudvalget får til opgave at fremlægge plan for, hvordan kommunen fremadrettet håndterer sager, hvor borgere har lidt et tab som følge af en forkert afgørelse.

Det skal understreges, at dommen - efter Velfærdslistens opfattelse - først og fremmest afklarer retstilstanden på det socialretlige område, hvorfor den ikke nødvendigvis kan anvendes på andre forvaltningsretlige områder.

I forlængelse af ovenstående bedes borgmesteren redegøre for, hvor mange borgere der som følge af ovennævnte dom kan komme i betragtning i forhold til tildeling af erstatning." 

Bilag 1: Kommunen anmodes om at indhente Østre Landsrets dom af 9. september. Dommen omtales i bilag 2.
Bilag 2:
http://www.elmer-adv.dk/ostre-landsret-guldborgssund-kommune-erstatningsansvarlig-fejlagtig-afgorelse/

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmålene blev besvaret og sagens videre behandling henvist til Socialudvalget inkl. de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

Bilag Funktioner
ØL erstatning for mangelfuld afg 09-09-14 Download pdf-dokument
Svar til kasper Fuhr, Velfærdslisten, mht. evt. erstatning til borgere i tilfælde af fejlagtige afgø Download pdf-dokument