| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
242 Spørgsmål og forslag fra byrådsmedlemmerne Jens Laursen og Kasper Fuhr Christensen vedr. udbud af affaldshåndteringen - genbehandling Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 1. september 2014, at der skulle ske en afklaring af, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse i forbindelse med udbuddet vedr. affaldshåndtering til byrådsmødet 15. september 2014.

Forvaltningen har udarbejdet notat som vedhæftes sagen som bilag. Der vedhæftes tillige notat af 12. maj 2014, som var vedhæftet Miljø og teknikudvalgets behandling af sagen den 22. maj 2014.

 

Af notaterne fremgår, at retsstillingen omkring vilkårsfastsættelse i udbud er klargjort ved administrativ praksis. Denne praksis viser, at  der skal foreligge konkrete saglige grunde for vilkåret begrundet i lovlige kommunale hensyn.

 

I den konkrete sag foreligger ikke sådanne lovlige kommunale hensyn. På den baggrund indstiller forvaltningen, at der i udbuddet om affaldshåndteringen ikke stilles vilkår om, at virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse. 

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet,

 

atder ikke stilles vilkår i udbuddet om affaldshåndteringen om, at virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse.
Indstilling:
Beslutning

Forvaltningens indstilling tiltrådt med den ændring, at forvaltningen fremadrettet vurderer, hvordan kommunen kan indarbejde kriterier om driftssikkerhed, kontinuitet og stabilitet, hvor det er relevant som et blandt flere kriterier.

 

Et ændringsforslag fra Velfærdslisten og Beboerlisten blev forkastet med 5 stemmer for og 25 stemmer imod. Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti stemte for. Ellen Petersen undlod at stemme.

 

 

Ændringsforslaget havde følgende ordlyd:

”Idet der henvises til vedlagte notat fra Advokatfirmaet Bjørst, foreslår Beboerlisten og Velfærdslisten, at antallet af nuværende medarbejdere, der tilbydes ansættelse på vilkår, der mindst svarer til de vilkår, de pågældende medarbejdere har i dag, gøres til et vægtigt tildelingskriterium for udbuddet. Indførslen af dette tildelingskriterium er begrundet i hensyn til driftssikkerhed, kontinuitet og stabilitet, idet det vurderes, at de nuværende medarbejdere i kraft af deres erfaring med den konkrete opgave vil have de bedste forudsætninger for at sikre dette. I forlængelse heraf vurderes det, at vilkår, der mindst svarer til de vilkår, de pågældende medarbejdere har i dag, øger sandsynligheden for, at nuværende medarbejdere accepterer tilbud om ansættelse hos en ny leverandør.”

Bilag Funktioner
Notat vedr. anvendelse af virskomhedsoverdragelsesloven ved udbud Download pdf-dokument
Notat af 12. maj 2014 vedhæftet Miljø og teknikudvalgets dagsorden 22. maj 2014 Download pdf-dokument
Notat fra Bjørst om VOL Randers.pdf Download pdf-dokument