| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
237 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten vedr. ansøgning om pulje vedr. skatteforhøjelser Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten anmodede i mail af 28. august 2014 om, at byrådet på mødet 1. september 2014 behandler et forslag om, at Randers Kommune ansøger om andel i puljen vedr. skatteforhøjelser. Det fremgår af mailen, at Randers Kommune ikke herved forpligter sig til at gøre brug af den.

 

Da forslaget er fremsat efter fristen for fremsendelse af forslag til behandling på byrådsmødet 1. september 2014, forudsætter en behandling af forslaget, at byrådet er enige herom.

Beslutning

Byrådet besluttede enstemmigt at behandle forslaget på byrådsmødet.

 

Forslaget blev forkastet med 15 stemmer for og 16 imod. For stemte Socialdemokratiet, Beboerlisten, Velfærdslisten og Socialistisk Folkeparti.

Bilag Funktioner
Ingen bilag