| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
236 Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. skolestruktur Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 20. august 2014 følgende:

 

1. 

Havndal Skole og Fårup Skole mister deres overbygninger. Herved mister skolerne også mange elever. Når skolen mister elever, bliver der tildelt færre midler til skolerne.

Det betyder, at skolerne får svagere økonomi og bliver langt mindre økonomisk robuste. Eksempelvis har Havndal Skole i dag et stort økonomisk efterslæb, som et fald i elevtal forstærker.

 

Både Fårup Skole og Havndal Skole omlægges til børnebyer. Udgangspunktet er, at økonomien i børnebyen fortsat opdeles i økonomi i en dagsinstitutions- og skoledel, da der for daginstitutionerne er en lovbestemt forældrebetaling.

 

a) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan skolernes forringede økonomiske forudsætninger, kan sikre henholdsvis Havndal Skoles og Fårup Skoles drift.

 

b) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan børnebyernes økonomiske robusthed styrkes, når økonomien mellem børnebyens daginstitution og skole er delt.

 

 

c) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for,  om der vil være mulighed for at flytte økonomi fra daginstitution til skole i børnebyernes budget.

 

d)Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan Havndal Skole skal kunne efterbetale sit underskud, når der bliver færre elever på skolen.

 

e) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvad de økonomiske fordele er ved at etablere børnebyer i Fårup og Havndal.

 

f) Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvor stor udgiften på renovering af den samlede bygningsmasse i børnebyerne (fordelt på skole og daginstitution) er, hvis børnebyen skal leve op til nutidige krav.

 

g)  Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan renoveringsudgifterne til daginstitutionerne i børnebyerne finansieres.

 

h)  Vi skal anmode borgmesteren om at redegøre for, hvordan renoveringsudgiften til Havndal Skole og Fårup Skole finansieres.

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål blev besvaret.

 

Sagen blev behandlet sammen med sag 215, 234 og 235.

Bilag Funktioner
Svar på spørgsmål stillet af Kasper Fuhr Kristensen vedr skolestrukturplan 2 Download pdf-dokument