| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
234 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten vedr. lokalafstemninger i forbindelse med skolelukninger Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, har i mail af 20. august 2014 fremsendt følgende:

"Som følge af den lukkede, udemokratiske og formentlig lovstridige proces, der har resulteret i forslaget til ny skolestruktur, finder Velfærdslisten, at det byrådsflertal, der står bag forslaget til ny skolestruktur, skylder forældre, elever, lærere og borgere at lade dem komme til orde på flest mulig måder.

 

Inspireret af Enhedslistens kommende lovforslag om at genindføre retten til lokalafstemning i skoledistriktet i forbindelse med påtænkt skolelukning foreslår Velfærdslisten derfor, at der i forbindelse med forslaget til ny skolestruktur, der også behandles på dette møde, gennemføres vejledende lokalafstemninger i skoledistrikter, hvor:

1) skolen foreslås nedlagt 

2) et eller flere klassetrin på skolen foreslås nedlagt.

 

Subsidiært foreslår Velfærdslisten, at der gennemføres en vejledende folkeafstemning i hele kommunen.

  

Såvel hovedforslaget som det subsidiære forslag indebærer, at høringsperioden forlænges, såfremt det er nødvendigt for at gennemføre afstemningerne."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslag om lokale afstemninger blev forkastet med 5 stemmer for og 23 stemmer imod. 3 medlemmer undlod at stemme. For stemte Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten. Dansk Folkeparti undlod at stemme.

 

Forslag om en samlet folkeafstemning i Randers Kommune blev forkastet med 5 stemmer for og 23 stemmer imod. 3 medlemmer undlod at stemme. For stemte Beboerlisten, Radikale Venstre og Velfærdslisten. Dansk Folkeparti undlod at stemme.

 

Sagen blev behandlet sammen med sag 215, 235 og 236.

Bilag Funktioner
Notat vedr forslag fra Kasper Fuhr Christensen vedr lokale afstemninger 2 Download pdf-dokument