| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
233 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om at lov om virksomhedsoverdragelse gøres gældende ifm igangværende udbud af dagrenovation Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 20. august 2014 følgende:


"For at bekæmpe social dumping og sikre ordentlige vilkår for renovationsarbejderne foreslår Velfærdslisten, at lov om virksomhedsoverdragelse gøres gældende i forbindelse med det igangværende udbud af dagrenovation. 

 

I et notat af 12. maj 2014 (se bilag 1) postulerer Randers Kommune, at der ikke kan stilles krav om virksomhedsoverdragelse i forbindelse med omtalte udbud. Velfærdslisten finder ikke, at dette postulat er korrekt, og henviser til vedlagte notat udarbejdet af LO Danmark (se bilag 2). 

 

Forslaget indebærer, at tilbudsfristen udsættes, eller udbuddet foretages på ny, såfremt det er nødvendigt." 

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Besluttet at afklaring af, om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forbindelse med udbudet skal ske på byrådsmødet 15. september 2014.

 

Behandlet sammen med sag 232.

Bilag Funktioner
Punkt_86_Bilag_2_Notat_vedr__virksomhedsoverdragelse_i_forbindelse_med_udbuddet_vedr__indsamling_af_ Download pdf-dokument