| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
223 Svar til Tilsynet om afslag på sagsindsigt i sag om ny skolestruktur Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Resume

Tilsynet med kommunerne har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd. Baggrunden er en henvendelse fra Velfærdslisten og Beboerlisten om afslag på sagsindsigt i sag om ny skolestruktur i Randers Kommune. Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. Konklusionen er, at afslaget på sagsindsigt vurderes at være i overensstemmelse med gældende ret. Det anbefales at byrådet i sit svar til Tilsynet henholder sig til det udarbejdede notat.

Sagsfremstilling

Tilsynet med kommunerne har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd. Baggrunden er en henvendelse fra Velfærdslisten og Beboerlisten om afslag på sagsindsigt i sag om ny skolestruktur i Randers Kommune.

 

Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. Konklusionen er, at afslag på sagsindsigt vurderes at være i overensstemmelse med gældende ret, idet forvaltningen ikke har udarbejdet sagsmateriale i endelig form, der er gjort tilgængelig for personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder. Sagens baggrund, regelgrundlag og vurdering er nærmere uddybet i notatet.

Økonomi

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget,

 

at byrådet i sit svar til Tilsynet henholder sig til det udarbejdede notat, der er vedlagt sagen.Økonomiudvalget, 25. august 2014, pkt. 173:

Indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 1 stemme imod. Kasper Fuhr Christensen stemte imod.

 

Henvendelsen fra Statsforvaltningen vedlægges sagen som bilag inden byrådsmødet.

 

Bjarne Overmark var fraværende.

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt med 26 stemmer for og 4 stemmer imod. 1 undlod at stemme. Imod stemte Beboerlisten og Velfærdslisten. Radikale Venstre undlod at stemme.

Bilag Funktioner
SJ_6145.pdf Download pdf-dokument
Henvendelse til statsforvaltningen.pdf Download pdf-dokument
Bilag 13.pdf Download pdf-dokument
Bilag 1 - Statsforvaltningens udtalelse om Aarhus Byråds udmøntning af budgetreduktioner.pdf Download pdf-dokument
Bilag 2 - 140405 - Politisk styregruppemøde vedr skolestruktur.pdf Download pdf-dokument
Bilag 3 - 140514 Oplysninger om skolestruktur.pdf Download pdf-dokument
Bilag 4 - 140515 Oplysninger om skolestruktur.pdf Download pdf-dokument
Bilag 5 - 140519 - Svar på spørgsmål vedr drøftelser om skolestruktur.pdf Download pdf-dokument
Bilag 6 - 140519 - Svar på spørgsmål vedr drøftelser om skolestruktur - vedhæftet bilag.pdf Download pdf-dokument
Bilag 7 - 140519 - Forespørgsel om svar.pdf Download pdf-dokument
Notat vedr de politiske drøftelser om skolestruktur 2 Download pdf-dokument
VS Fra Tilsynet vedr. klage fra Kasper Fuhr m.fl. over manglende sagsindsigt ifm. skolestruktur forh Download pdf-dokument
Bilag 8-kalender - 2014-04-30 - 2014-05-21 12.24.01 am Download pdf-dokument
Bilag 9-kalender - 2014-04-04 - 2014-05-21 12.29.35 am Download pdf-dokument
Bilag 10 - kalender - 2014-04-09 - 2014-05-21 12.26.13 am Download pdf-dokument
Bilag 11 - kalender - 2014-03-25 - 2014-05-21 12.30.49 am Download pdf-dokument
Bilag 12 - kalender - 2014-03-19 - 2014-05-21 12.39.11 am Download pdf-dokument