| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
98 Budget 2014 og 2015 på ældreområdet Sundheds- og ældreudvalget Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 20. maj 2014 orienterede forvaltningen om at der forventes et underskud på ældreområdet i 2014 som følge af en kraftigere stigning på frit-valgsområdet (praktisk bistand, personlig pleje samt sygepleje) end forventet. Desuden er der besluttet en række besparelser for budget 2015, hvilket sammen med det forventede underskud i 2014 forventes at give en udfordring på anslået 34 mio kr.

Forvaltningen er i færd med at udarbejde et uddybende notat herom, der også vil indeholde forslag til muligheder for at dække dette underskud.

Notatet vil blive eftersendt til udvalget tirsdag den 19. august og vil blive gennemgået på mødet, hvorefter der lægges op til endelige beslutninger på mødet den 4. september 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til sundheds- og ældreudvalget

at orienteringen tages til efterretning
Indstilling:
Beslutning

Taget til efterretning med undtagelse af Kasper Fuhr Christensen (Å) der finder, at der lægges op til en uretfærdig massakre på indsatsen for og hjælpen til ældre medborgere. I forbindelse med budgetlægningen for 2014 forudså Velfærdslisten, at denne situation ville opstå som følge af byrådsflertallets asociale demografimodel. Det strider derfor imod ethvert retfærdighedsbegreb, at området selv skal betale.
Jens Laursen (L) undlod at tage orienteringen til efterretning.

Bilag Funktioner
Ældreområdets økonomi 2014-16 Download pdf-dokument