| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
165 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om bevarelse af øvelokaler på Værket Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, har i mail af 7. maj fremsendt følgende:

"Da Værket i sin tid satte fra land, var der store tanker, ideer og visioner om Turbinen og de

tilknyttede øvelokaler. Jens Okking, som dengang var chef, havde løbende dialog med de lokale

bands og kunstnere, som stod og manglede et øvelokale i Randers. Dialogerne og samarbejdet

handlede om, hvordan øvelokalerne, cafeen og Turbinen kunne skabe synergi og støtte kommunens

store kulturelle vækstlag. Ideerne begejstrede sågar en privat sponsor, der forærede et lydstudie, de

udøvende frit kunne benytte.

Øvelokalerne skulle huse mange af de lokale musikere, som ikke kunne få et ordentligt øvelokale,

cafeen skulle fungere som samlingssted, og Turbinen skulle være scene for lokale musikere og

bands, der var på vej frem.

Studiet, øvelokalerne og scenen har været med til at fostre senere etablerede kunstnere på såvel den

danske som den internationale scene, for eksempel Natural Born Hippies, Muddi og

Salamidrengene, Boys Are Back in Town, Marie Frank Band, Blue Shot m.fl.

I nyere tid har Værket ikke prioriteret at vedligeholde lydstudiet. De muligheder, det skabte for

musikere og bands i vækstlaget, er derfor gået tabt. Desværre. At Værket nu lægger op til at sløjfe

øvelokalerne og dermed endeligt klippe forbindelsen til vækstlaget, er således blot kulminationen

på en længerevarende proces, hvor Værket har prioriteret det elitære og etablerede på bekostning af

den lokale talentmasse.

Øvelokalerne på Værket blev i sin tid oprettet, fordi der var mangel på øvelokaler i Randers. Når

disse nu nedlægges, har de mindst 24 bands, som i dag benytter lokalerne, intet sted at gå hen. Det

hiver tæppet væk under mange lokale upcoming bands og musikere.

Velfærdslisten ser Værkets udsmidning af lokale musikere som en skamstøtte for en kommunal

kulturpolitik, som alene prioriterer eliten og det etablerede og kvæler den lokale vækstscene.

Velfærdslisten mener derfor, at sagen giver anledning til at stille nogle helt grundlæggende

spørgsmål til fordelingen af kommunens kulturmidler.

Ved at smide den lokale talentmasse ud af Værket ødelægges et vigtigt og kunstnerisk produktivt

synergimiljø for den lokale musikalske talentmasse. Derfor vil en eventuel anvisning af tilfældige

og spredte øvelokaler andre steder i kommunen ikke være en fuldgod erstatning.

Med den massive kommunale støtte, Værket får (9,1 millioner kroner om året), bør musik- og

teaterhuset også forpligtes på at støtte den lokale talentmasse frem for blot at købe forestillinger og

musik udefra og dermed ensidigt fremme en passiv “sid ned og hold kæft”-kultur.

Derfor mener Velfærdslisten, at der i tilknytning til Værket skal etableres et brugerdrevent “kulturelt

væksthus”, hvor den lokale talentmasse inden for musik, teater og andre kulturelle discipliner kan

udfolde sig, og at Værket i den forbindelse skal forpligtes på at støtte op om huset og tilbyde, at

husets lokale udøvere kan få lov til at låne Værkets scener på lukrative vilkår.

Indtil da skal øvelokalerne i tilknytning til Turbinen bevares, og det kreative synergimiljø

revitaliseres ved, at lydstudiet genetableres, og at scenen (Turbinen) , studiet og øvelokalerne drives

brugerstyret.

Da Randers Kommune bruger rigtige mange penge på at støtte elitekultur, for eksempel Værket (9,1

millioner kroner om året), Randers Kammerorkester (5 millioner kroner om året) og

Eventsekretariatet (4,3 millioner kroner om året), er det Velfærdslistens opfattelse, at Kultur- og

fritidsudvalget inden for eget budget bør kunne finde penge til at understøtte den lokale talentmasse

ved at skære ned på elitekulturen.

Velfærdslisten foreslår:

- at øvelokalerne i Turbinen bevares

- at lydstudiet genetableres

- at scenen (Turbinen), studiet og øvelokalerne drives brugerstyret

- at Kultur- og fritidsudvalget får til opgave at se på mulighederne for at lave et “kulturelt væksthus”

- at huset enten bliver en del af Værket, og at Værket prioriterer at bruge ressourcer på at understøtte det lokale musikmiljø eller at en del af Værkets budget afsættes til at drive et nyt lokalt “væksthus”

- at udgifterne til at revitalisere det kreative synergimiljø omkring øvelokalerne afholdes inden for Kultur- og fritidsudvalgets budget

- at Kultur- og fritidsudvalget får til opgave at gå i dialog med den lokale talentmasse inden for kulturområdet."

Indstilling

Sagen forelæggs byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Byrådet tiltrådte med 27 stemmer for og 4 stemmer imod et ændringsforslag fra SF om, at Kultur- og fritidsudvalget udarbejder et forslag til, hvordan problemet vedrørende manglen på øvelokaler i Randers Kommune kan løses.

 

Imod stemte Beboerlisten og Velfærdslisten, der bemærkede, at det oprindeligt oprindelige forslag fra Velfærdslisten burde vedtages.

Bilag Funktioner
Sag nr. 165 og 166 Notat fra kultur- og fritidsafdelingen om øvelokalerne på Turbinen Download pdf-dokument
Sag nr. 165 og 166 - Notat fra Værket vedr øvelokaler og Turbinen Download pdf-dokument