| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
164 Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om skolelukninger Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, har i mail af 7. maj 2014 fremsendt følgende:

Foranlediget af den private skolelukningsklubs fortsatte mødeaktivitet anmodes borgmesteren om

at svare på følgende spørgsmål:

1) Vil borgmesteren redegøre for, hvad der bliver diskuteret på møderne?

2) Tør borgmesteren komme med et bud på, hvornår klubben kommer frem til noget?

3) Synes borgmesteren, det er rimeligt, at børn og forældre udsættes for usikkerhed og utryghed

som følge af det langstrakte forhandlingsforløb?

4) Synes borgmesteren, det er rimeligt, at offentligheden og en række byrådsmedlemmer ikke har

nogen indsigt i, hvad og på hvilket grundlag klubben diskuterer?

5) Mener borgmesteren, at han tilrettelægger forhandlingerne og forvaltningens arbejde i

forbindelse hermed på en ikke-lovstridig måde, jf. Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af

6. april 2011 om Aarhus Kommunes udarbejdelse af nedskæringsoplæg alene til brug for en

politisk afgrænset kreds af byrådsmedlemmer?

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmålet blev besvaret.

Bilag Funktioner
Udtalelse-fra-Statsforvaltningen Download pdf-dokument