| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
163 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om genindførsel af mulighed for 11.-12. skoleår Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, har i mail af 7. maj 2014 fremsendes følgende:

"Erhvervsskolereformen skærper erhvervsskolernes adgangskrav. Derfor foreslår Velfærdslisten, at

byrådet anmoder Børn- og skoleudvalget om at drøfte, om muligheden for 11.-12. skoleår skal

genindføres, så det sikres, at folkeskolen også i fremtiden ruster børn og unge med faglige

vanskeligheder til at kunne blive optaget på og gennemføre en erhvervsuddannelse."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev henvist til Børn- og Skoleudvalget.

Bilag Funktioner
Ingen bilag