| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
131 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedrørende dagtilbud. Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, fremsender i mail af 20. marts 2014 følgende:

 

"Velfærdslisten foreslår, at byrådet beslutter at genindføre fortrinsret til dagtilbud i eget skoledistrikt."

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Henvist til Børn- og Skoleudvalget med 26 stemmer for. Beboerlisten og Velfærdslisten undlod at stemme.  

Kasper Fuhr Christensen bemærkede at Velfærdslisten undlod at stemme, idet forslaget burde vedtages i dag i sin nuværende form. 

 

Mogens Nyholm var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag Funktioner
Notat af 28. marts 2014 vedr. dagtilbud Download pdf-dokument