| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
130 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, om whistleblowerordning for kommunens ansatte Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, har i mail af 19. marts 2014 fremsendt følgende:

"Forslag om whistleblowerordning for kommunens ansatte

På baggrund af, at Whistleblowerordningen har været en succes i København, hvor 30 sager om dårlig service, ledere, der ansætter nær familie, økonomisk spild og dårligt arbejdsmiljø er kommet frem i lyset, foreslår Velfærdslisten, at byrådet beslutter:

- at indføre en whistleblowerordning i tilknytning til borgerrådgiveren

- at den konkrete udmøntning tager afsæt i erfaringerne fra Københavns Kommune"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Forslaget blev forkastet med 4 stemmer for og 25 stemmer imod. For stemte Beboerlisten og Velfærdslisten. 

Mogens Nyholm og Anders Primdahl Vistisen var forhindret i at deltage i sagens behandling.

Bilag Funktioner
Ingen bilag