| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
114 Forslag om nedsættelse af politisk følgegruppe til projekt om Helhedsindsats for udsatte familier Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Formanden for socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere, Kasper Fuhr Christensen, stiller forslag om, at der nedsættes en politisk følgegruppe til projektet om helhedsorienteret indsats for udsatte familier.



Indstilling

Kasper Fuhr Christensen indstiller til socialudvalget,

at det besluttes, om der skal nedsættes en politisk følgegruppe.

Socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere, 2. april 2014, pkt. 56:
Socialudvalget indstiller til byrådet,

at der nedsættes en politisk følgegruppe med et medlem fra hvert af de 4 berørte udvalg henholdsvis børn- og skoleudvalget, beskæftigelsesudvalget, socialudvalget og sundheds- og ældreudvalget.

Afbud: Christian Brøns

Indstilling:
Beslutning

Tiltrådt.

Bilag Funktioner
Ingen bilag