| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
129 Forslag fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedrørende overenskomstmæssige vilkår for kontanthjælpsmodtageres tvangsarbejde (nyttejob) Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, har i mail af 19. marts 2014 fremsendt følgende:


"OK vilkår - også for kontanthjælpsmodtagere

- forslag om indføre overenskomstmæssige vilkår for kontanthjælpmodtageres tvangsarbejde

(nyttejob). For at forhindre social løndumping og et retfærdigt forhold mellem ret og pligt foreslår Velfærdslisten, at byrådet beslutter:

- at Randers Kommune kun iværksætter nyttejob, der tjener et formål i forhold til den arbejdsløses fremtidsplaner

- at gøre krav om merbeskæftigelse gældende for nyttejob

- at kontanthjælpsmodtagere, der sendes i nyttejob, kun arbejder det antal timer, som det tager dem at

tjene deres respektive ydelser ind, hvis arbejdet var udført efter startsatsen i overenskomsten på det

givne område

- at evt. refusionsmæssige konsekvenser løses i forbindelse med budget 2015-18"

Indstilling

Sagen forelægges byrådet.

Indstilling:
Bilag Funktioner
Notat vedr Velfærdslistens forslag om OK vilkår - også for kontanthjælpsmodtagere Download pdf-dokument