| Rss | Tip en ven | Print |
Punkt Titel Udvalg Funktioner
284 Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, vedrørende kommunens ældre Byrådet Vis medlemmer Tip en ven Rss-feed til udvalget Udskriv
Sagsfremstilling

Kasper Fuhr Christensen, udenfor partiforening, repræsentant for Velfærdslisten, har i mail af 23. september 2013 fremsendt følgende:

"I forbindelse med de nedskæringer, som Socialdemokraterne og Konservative i forbindelse med budgetforliget har offentliggjort, at de vil udsætte kommunens ældre for, ønsker Velfærdslisten at stille en række spørgsmål til borgmesteren: 

  1. I Randers Kommunes pressemeddelelse om massakren på ældreområdet (se http://randersidag.dk/?Id=7970) bliver der jongleret med tal på en måde, der næsten får det skandaløse illusionsmageri i filmen “Wag the Dog” (på dansk “Når halen logrer med hunden”) til at fremstå hæderligt. Derfor: Vil borgmesteren oplyse, hvor meget der er blevet skåret på ældreområdet i budgetterne for 2011, 2012, 2013 og 2014 (det endnu ikke vedtagne budgetforlig) i forhold til de respektive basisbudgetter? 

  2. Vil borgmesteren oplyse summen af besparelser i forhold til basisbudgetterne, hvis vi medregner budgetternes overslagsår (2011-budgettet har overslagsårene 2012, 2013 og 2014 osv.) for de samme budgetter (dvs. 2011, 2012, 2013 og 2014 (det endnu ikke vedtagne budgetforlig))?

  3. Se tabel 1 i nedenstående (vedhæftet). I KL’s debatoplæg om det nære sundhedsvæsen (se http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_41032/ImageVaultHandler.aspx) står: “Der er meget fokus på sundhedsvæsenet i disse år. Og med god grund. For flere danskere bliver kronisk syge, der opstår flere og nye behandlingsmuligheder, og der bliver flere ældre. I takt med udviklingen vokser behovet for behandling, pleje og omsorg.”  Hvordan mener borgmesteren, at det stemmer overens med budgetforligets nedskæringer på ældreområdet?

  4. “To af tre ældre på landets plejehjem lider af demens. Andelen vil stige yderligere, men kun hver syvende plejebolig er bygget til demente.” Sådan lød hovedhistorien i Jyllands-Posten den 21. september 2013 (se http://jyllands-posten.dk/indland/ECE5990395/mangel-pa-plejehjem-til-boelge-af-demente?ref=lokalavisen). Kan borgmesteren oplyse, hvor stor andelen af demente er på plejehjemmene i Randers Kommune?

  5. I samme artikel står: “Kun ca. 6.000 af landets 46.000 plejeboliger er i dag bygget som en egentlig demensbolig med sikring af udgangene, klare farveadskillelser mellem afdelingerne og haveanlæg med stier i sløjfer, så de ældre kan komme ud og samtidig være i sikkerhed.” Kan borgmesteren oplyse antallet af demensboliger i Randers Kommune?

  6. I samme artikel står: “4 af 10 plejehjemsledere siger i en rundspørge, som Jyllands-Posten har foretaget, at deres plejehjem fysisk set ikke er tilfredsstillende indrettet til demente beboere.” Mener borgmesteren, at plejehjemmene i Randers er tilfredsstillende indrettet til demente beboere? 

  7. Kan borgmesteren oplyse, om der i dag er demente beboere på plejehjem, der ikke er tilfredsstillende indrettet til demente beboere, i Randers Kommune?

  8. Velfærdslisten mener, at demente borgere skal visiteres til demensafdelinger, som har de rammer og kompetencer, der er nødvendige for at yde pleje til og omsorg for demente borgere. Er borgmesteren enig i dette? 

  9. Når borgmesteren tager ovenstående i betragtning, mener han så fortsat, at budgetforligets nedskæringer er forsvarlige?

  10. Hvordan vil borgmesteren sikre et ordentligt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere inden for ældreområdet, når antallet af plejekrævende ældre vokser, og der ikke kommer flere til at tage sig af opgaverne? 

 

Indstilling

Sagen forelæggs byrådet.

Indstilling:
Beslutning

Spørgsmål besvaret af borgmesteren.

 

Joseph Aruliah deltog som stedfortræder for Jørgen Bruno Andersen.

Bilag Funktioner
Notat i sag Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen vedr. kommunens ældre Download pdf-dokument