| Rss | Tip en ven | Print |
Titel Udvalg Funktioner
Byrådet - Konstituerende møde Byrådet Vis medlemmer Rss-feed til udvalget Udskriv

Mødedeltagere

Anders Buhl-Christensen, Berner Nielsen, Bjarne Overmark, Christian Boldsen, Christian Kirk, Claus Peder Ørsted, Daniel Madié, Ellen Petersen, Erik Poulsen, Fatma Centinkaya, Frank Nørgaard, Hans Kortbek, Henning Jensen Nyhuus, Jens Peter Hansen, Julie Bay-Hahn, Jørgen Bruno Andersen, Karen Lagoni, Kasper Fuhr Christensen, Lars Christian Søgaard, Leif Gade, Lone Donbæk Jensen, Louise Høeg Jensen, Malte Larsen, Marianne Høj Madsen, Mogens Nyholm, Ole Skiffard, Poul Runo, Steen Bundgaard, Susanne Koch, Tanja Lauenborg, Aage Stenz

Møde lokation

Det gamle RådhusSager til behandling
Punkt Titel
10/01 Valg af 31 medlemmer til kommunalbestyrelsen
Meddelelse

Mødet er indkaldt af og ledes frem til borgmesteren er valgt, af det medlem der længst har været medlem af byrådet: Berner Nielsen.

 

Der er valgt følgende medlemmer til Randers Byråd for perioden 1. januar 2010 – 31. december 2013, idet bemærkes, at der ikke er indkommet klager over valget:

 

1.

Henning Jensen Nyhuus

Egegårdsvej 38

8920 Randers NV

 

2.

Susanne Koch

Fåborgvej 16

8940 Randers SV

 

3.

Leif Gade

Dalsvinget 11, Øster Tørslev

8983 Gjerlev

 

4.

Berner Nielsen

Frejasvej 7 A

8981    Spentrup

 

5.

Ellen Petersen

Fredensgade 14 A st.

8900    Randers C

 

6.

Steen Bundgaard

Hasselvænget 14

8990    Fårup

 

7.

Aage Stenz

Bjarkesvej 21

8960 Randers SØ

 

8.

Jørgen Bruno Andersen

Højvej 9

8870 Langå

 

9.

Fatma Cetinkaya

Kobbersmedevej 57 

8920 Randers NV

 

10.

Karen Lagoni

Lundagervej 21, Stevnstrup

8870 Langå

 

11.

Claus Ørsted

Kirkegade 18 4. th.

8900 Randers C

 

12.

Malte Larsen

Vester Boulevard 29

8920 Randers NV

 

13.

Ole Skiffard

Solhøjen 1 A

Øster Bjerregrav

8920 Randers NV

 

14.

Mogens Nyholm

Aalborggade 20

8940 Randers SV

 

15.

Daniel Madié

Natskyggevej 12

8920 Randers NV

 

16.

Julie Bay-Hahn

Sjællandsgade 11 4. mf.

8900 Randers C

 

17.

Kasper Fuhr Christensen

Ægirsvej 53 st. th.

8920 Randers NV

 

18.

Bjarne Overmark

c/o Beboerlisten

Østervold 2 3. sal

8900    Randers C

 

19.

Lone Donbæk Jensen

Vester Tværvej 14

8920 Randers NV

 

20.

Frank nørgaard

Kåtrupvej 29, Kåtrup

8990    Fårup

 

21.

Anders Buhl-Christensen

Lindegårdsvej 79

8930 Randers NØ

 

22.

Louise Høeg Jensen

Toldbodgade 18 2. lejl. 9

8930 Randers NØ

 

23.

Christian Boldsen

Kløvervænget 3

8970 Havndal

 

24.

Hans Kortbek

Grenstenvej 47, Stevnstrup

8870    Langå

 

25.

Jens Peter Hansen

Asfergvej 13

8981 Spentrup

 

26.

Lars Christian Søgaard

Brorsonsvej 4

8870 Langå

 

27.

Marianne Høj Madsen

Elmegårdsvej 3, Asferg

8990 Fårup

 

28.

Tanja Lauenborg

Kirketorvet 7 1. th.

8900 Randers C

 

29.

Christian Kirk

Hastrupvej 9

8981 Spentrup

 

30.

Poul Runo

Skovduevej 62, Assentoft

8960 Randers SØ

 

31.

Erik Poulsen

Marienlundsgade 8 st.

8900 Randers C

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/01
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Orienteringen taget til efterretning.
Punkt Titel
10/02 Valg af borgmester
Meddelelse

Byrådet vælger på det konstituerende møde blandt sine medlemmer sin formand efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 24, stk. 1 om flertalsvalg.

 

Valg af formand har virkning for byrådets funktionsperiode.

 

Efter valg af borgmester overtager formanden for byrådet mødeledelsen

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/02
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Som formand blev af Leif Gade foreslået Henning Jensen Nyhuus.

Henning Jensen Nyhuus blev valgt.
20 stemte for.
6 stemte imod (Jens Peter Hansen (V), Hans Kortbek (V), Marianne Høj Madsen (V), Lars Christian Søgaard (V), Tanja Lauenborg (O) og Frank Nørgaard (O)).
5 undlod at stemme (Christian Boldsen (V), Anders Buhl-Christensen (V), Louise Høeg Jensen (V), Christian Kirk (V) og Poul Runo (V)).

Punkt Titel
10/03 Vederlag til 1. viceborgmester
Meddelelse

Efter styrelseslovens og vederlagsbekendtgørelsen kan byrådet forud for og med virkning for mindst et regnskabsår af gangen træffe beslutning om, at byrådets 1. viceborgmester skal oppebære et vederlag på op til 10 % af borgmestervederlaget.

Byrådet har i sidste valgperiode besluttet, at 1. viceborgmester blev vederlagt med 10 % af borgmestervederlaget.

Byrådet skal tage stilling til vederlagets størrelse.

 

 

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/03
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Borgmesteren foreslog, at der ydes lovens maksimale vederlag til 1. viceborgmester.
Borgmesterens indstilling blev enstemmigt tiltrådt.
Punkt Titel
10/04 Valg af 1. og 2. viceborgmester
Meddelelse

Ifølge styrelsesvedtægten § 1, stk. 2 vælger byrådet en første og en anden viceborgmester til i nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald.

 

Valg af første og anden viceborgmester har virkning for byrådets funktionsperiode.

 

Valget foretages under ét ved forholdstalsvalg.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/04
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Valggruppe 1 udpegede Steen Bundgaard som 1. viceborgmester.

Valggruppe 2 udpegede Anders Buhl-Christensen som 2. viceborgmester.

Punkt Titel
10/05 Anmeldelse af valggrupper
Meddelelse

Medlemmerne af økonomiudvalget og de seks stående udvalg vælges efter forholdstalsvalg, jf. den kommunale styrelseslovs § 24, stk. 3.

 

Ifølge den kommunale styrelseslov § 24, stk. 3 skal ved valg til økonomiudvalget og de stående udvalg foretages samme gruppeanmeldelse.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/05
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Borgmesteren oplyste, at der er anmeldt følgende valggrupper:

Valggruppe 1: Socialdemokraterne, Beboerlisten og Socialistisk Folkeparti (16 medlemmer).
Valggruppe 2: Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti (13 medlemmer) og
Valggruppe 3: Det Radikale Venstre og Erik Poulsen (2 medlemmer).

Punkt Titel
10/06 Valg af 9 medlemmer til Økonomiudvalget
Meddelelse

Økonomiudvalgets opgaver fremgår af kapitel IV i styrelsesvedtægten.

 

Ifølge styrelsesvedtægtens § 10 består økonomiudvalget af borgmesteren, der er formand for udvalget samt af 8 af byrådets øvrige medlemmer.

 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg vælge 9 medlemmer, hvoraf et medlem er borgmesteren. Borgmesterens plads skal modregnes i det antal pladser, som tilkommer den gruppe, borgmesteren tilhører.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/06
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Valggruppe 1 udpegede: Henning Jensen Nyhuus, Steen Bundgaard, Leif Gade, Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark.
Valggruppe 2 udpegede: Anders Buhl-Christensen, Hans Kortbek, Frank Nørgaard og Daniel Madié.

Punkt Titel
10/07 Valg af 7 medlemmer til Miljø- og teknik udvalget
Meddelelse

Miljø- og teknikudvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægtens § 13.

 

Byrådet skal ved forholdstalsvalg vælge 7 byrådsmedlemmer til Miljø- og teknikudvalget.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/07
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Valggruppe 1 udpegede: Kasper Fuhr Christensen, Malte Larsen, Jørgen Bruno Andersen og Lone Donbæk Jensen.
Valggruppe 2 udpegede: Jens Peter Hansen, Lars Søgaard og Julie Bay-Hahn.

Punkt Titel
10/08 Valg af 7 medlemmer til Børn- og skoleudvalget
Meddelelse

Børn- og skoleudvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægtens § 14.

 

Byrådet skal ved forholdstalsvalg vælge 7 byrådsmedlemmer til Børn- og skoleudvalget.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/08
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Valggruppe 1 udpegede: Bjarne Overmark, Steen Bundgaard, Malte Larsen, Aage Stenz og Fatma Centinkaya.
Valggruppe 2 udpegede: Christian Boldsen, Frank Nørgaard og Julie Bay-Hahn.
Valggruppe 3 udpegede: Erik Poulsen.

Punkt Titel
10/09 Valg af 7 medlemmer til Socialudvalget
Meddelelse

Socialudvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægtens § 15.

Byrådet skal ved forholdstalsvalg vælge 7 byrådsmedlemmer til Socialudvalget

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/09
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Valggruppe 1 udpegede: Susanne Koch, Fatma Centinkaya, Karen Lagoni og Claus Ørsted.
Valggruppe 2 udpegede: Tanja Lauenborg, Christian Boldsen og Christian Kirk.

Punkt Titel
10/10 Valg af 7 medlemmer til Sundheds- og ældreudvalget
Meddelelse

Sundheds- og ældreudvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægtens § 16.

Byrådet skal ved forholdstalsvalg vælge 7 byrådsmedlemmer til Sundheds- og ældreudvalget.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/10
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Valggruppe 1 udpegede: Aage Stenz, Karen Lagoni, Ole Skiffard, Susanne Koch og Leif Gade.
Valggruppe 2 udpegede: Louise Høeg Jensen, Marianne Høj Madsen og Tanja Lauenborg.
Valggruppe 3 udpegede: Mogens Nyholm.

Punkt Titel
10/11 Valg af 7 medlemmer til Arbejdsmarkedsudvalget
Meddelelse

Arbejdsmarkedsudvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægtens § 17.

Byrådet skal ved forholdstalsvalg vælge 7 byrådsmedlemmer til Arbejdsmarkedsudvalget.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/11
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Valggruppe 1 udpegede: Leif Gade, Ellen Petersen, Fatma Centinkaya og Lone Donbæk Jensen.
Valggruppe 2 udpegede: Jens Peter Hansen, Christian Kirk og Lars Søgaard.

Punkt Titel
10/12 Valg af 7 medlemmer til Kultur- og fritidsudvalget
Meddelelse

Kultur og fritidsudvalgets opgaver fremgår af styrelsesvedtægtens § 18.

Byrådet skal ved forholdstalsvalg vælge 7 byrådsmedlemmer til Kultur- og fritidsudvalget.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/12
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Valggruppe 1 udpegede: Ellen Petersen, Jørgen Bruno Andersen, Berner Nielsen og Claus Ørsted.
Valggruppe 2 udpegede: Anders Buhl-Christensen, Louise Høeg Jensen og Poul Runo.

Punkt Titel
10/13 Eventuel omfordeling af udvalgspladser
Meddelelse

Den kommunale styrelseslovs § 27 bestemmer følgende vedrørende fordeling af udvalgspladser:

 

Har en valggruppe ikke ved forholdstalsvalg fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville have fået ved en fordeling under et af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få de manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange.

 

Den gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke anvises den mere end en plads i hvert udvalg.

 

Såfremt en gruppe herved mister flertallet i et udvalg kan gruppen udpege overtallige medlemmer, så flertallet bevares.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/13
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Valggruppe 3 har ret til at få anvist 2 pladser fra valggruppe 1. Valggruppe 1 anviste de to pladser i h.h.v. Børne- og skoleudvalget og Sundheds- og ældreudvalget. Valggruppe 1 benyttede sin ret til at udpege overtallige medlemmer til de to udvalg.

Punkt Titel
10/14 Valg til Børn og Unge-udvalg
Meddelelse

Byrådet skal efter den sociale retssikkerhedslovs § 19 nedsætte et børn og unge-udvalg, der træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge, jf. § 74 i lov om social service.

 

Børn og unge-udvalget skal sammensættes således:

 

·        Byrådet skal blandt byrådets medlemmer udpege tre medlemmer og tre stedfortrædere.

·        Domstolsstyrelsen udpeger en byretsdommer i retskredsen.

·        Statsforvaltningen udpeger en pædagogisk-psykologisk sagkyndig.

 

Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er valgt af byrådet.

 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg udpege 3 medlemmer og 3 stedfortrædere, der alle skal være medlemmer af byrådet. Stedfortræderne udpeges af den valggruppe, der har udpeget medlemmet.

 

 

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/14
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Valggruppe 1 udpegede: Daniel Madié med Steen Bundgard som suppleant og Ole Skiffard med Ellen Petersen som suppleant.
Valggruppe 2 udpegede Marianne Høj Madsen med Louise Høeg Jensen som suppleant.

Punkt Titel
10/15 Valg til Havnebestyrelsen
Meddelelse

Randers Havns ledelse varetages af havnebestyrelsen, der vælges af byrådet, jfr. havnelovens §9, stk.2

Havnebestyrelsen består af 7 medlemmer: 5 af disse vælges af byrådet blandt dettes medlemmer. 1 medlem vælges af byrådet efter indstilling fra DI og 1 medlem vælges af byrådet efter indstilling af Fælles Fagligt Forbund 3F.

For hvert medlem udpeges en stedfortræder.

Efter ligestillingsloven skal organisationer, der indstiller medlemmer til byrådets udpegning, indstille to medlemmer; en mand og en kvinde. DI Randers-Norddjurs har ikke fundet det muligt at indstille yderligere kandidater. DI indstiller Christian Boldsen som medlem af havnebestyrelsen. Som suppleant indstilles Søren Fischer, Randers Tandhjulsfabrik.

Efter ligestillingsloven skal organisationer, der indstiller medlemmer til byrådets udpegning, indstille to medlemmer; en mand og en kvinde. Fagligt Fælles Forbund 3F Randers har ikke fundet det muligt, at indstille flere kandidater. Forbundet indstiller som bestyrelsesmedlem faglig sekretær Karsten Wallentin Otkjær, Nørre Boulevard 59, 8900 Randers C og som suppleant tillidsrepræsentant Kim Stær Christensen, Åvej 15A, Vorup, 8960 Randers SV.

 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg udpege 5 byrådsmedlemmer og 5 suppleanter, der alle skal være medlemmer af byrådet. Suppleanterne udpeges af den valggruppe, der har udpeget medlemmet. Herudover skal byrådet udpege 2 indstillede medlemmer og suppleanter på baggrund af de indkomne indstillinger.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/15
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Valggruppe 1 udpegede Berner Nielsen, Karen Lagoni og Aage Stenz som medlemmer med Steen Bundgaard, Ellen Petersen og Leif Gade som suppleanter.
Valggruppe 2 udpegede Hans Kortbek og Daniel Madié som medlemmer med Marianne Høj Madsen og Julie Bay-Hahn som suppleanter.

De to indstillede medlemmer og de to suppleanter blev valgt.

Punkt Titel
10/16 Valg til Randers Spildevand A/S
Meddelelse

Randers Spildevand A/S ledes efter vedtægterne af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 medlemmer, samt et antal medarbejderrepræsentanter.

Tre medlemmer vælges af generalforsamlingen blandt byrådets medlemmer og et medlem vælges efter indstilling fra Randers Erhvervs- og Udviklingsråd.

Formanden for Randers Kommunes Miljø og Teknikudvalg må ikke vælges til bestyrelsen. Den person Randers Erhvervs- og Udviklingsråd indstiller til valg til bestyrelsen skal have erfaring med drift af en større virksomhed.

Efter vedtægterne vælger generalforsamlingen formanden for bestyrelsen.

Efter ligestillingsloven skal organisationer, der indstiller medlemmer til byrådets udpegning, indstille to medlemmer; en mand og en kvinde. Randers Erhvervs- og Udviklingsråd har ikke fundet det muligt at indstille yderligere kandidater. Rådet indstiller Niels Jørn Rahbek som kandidat til bestyrelsen for Randers Spildevand A/S.

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg vælge 4 medlemmer: 3 byrådsmedlemmer og 1 medlem efter indstilling fra Randers Erhvervs- og Udviklingsråd. Byrådet skal tillige vælge formand for bestyrelsen.

Byrådet bemyndiger borgmesteren til at afholde generalforsamling og foretage det videre fornødne vedr. anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/16
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Valggruppe 1 udpegede: Jørgen Bruno Andersen som formand og Ole Skiffard.
Valggruppe 2 udpegede: Jens Peter Hansen.

Det indstillede medlem blev valgt.
Punkt Titel
10/17 Bemyndigelse til at underskrive dokumenter
Resumé

Der henvises til sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Ifølge § 32 i lov om kommunernes styrelse skal dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af borgmesteren eller den viceborgmester, som fungerer som borgmester, samt en person, der er bemyndiget dertil af byrådet.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser
Indstilling

Borgmesteren indstiller til byrådet,

 

at kommunaldirektør Bent Peter Larsen, vicekommunaldirektør Klaus Christiansen, økonomichef Poul Erik Oest og sekretariatschef Lene Andersen bemyndiges til at underskrive sammen med borgmesteren.

Bilag Funktioner
Ingen bilag
Beslutninger
Vedtagelse 10/17
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Tiltrådt.
Punkt Titel
10/18 Mødekalender og introduktion af nyt byråd 2010
Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til mødekalender for udvalgs- og byrådsmøder i 2010 samt program for introduktion af nyt byråd.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til mødekalender for udvalgs- og byrådsmøder, temamøder for byrådet i 2010 samt plan for introduktionsforløb for byrådet.

Mødekalenderen er udarbejdet med udgangspunkt i mødekalenderen for byrådet i 2009. Det vil sige byrådsmøder hver 3. mandag, økonomiudvalgsmøder ugen før byrådsmøderne og fagudvalgsmøderne (undtagen arbejdsmarkedsudvalget) i samme uge, som der afholdes byrådsmøde af hensyn til udarbejdelse af Økonomiudvalgets dagsorden.

Konstitueringen af byrådet kan bevirke, at det bliver nødvendigt at lave mindre ændringer i forhold til forslaget. Dette bliver relevant, hvis der er personer, der indgår i 2 udvalg, som har møde samme dag.

Byrådsmøderne afholdes kl. 17. Udvalgene aftaler selv tidspunkter for mødestart.

Introduktionsprogrammet for det ny byråd indeholder dels temamøder og dels kurser. Udgangspunktet for temamøderne er, at hele byrådet deltager. I forhold til kurserne vurderer det enkelte byrådsmedlem selv, om de vil deltage. Ud over det fremlagte fælles introduktionsprogram vil der være introduktionsprogrammer på hvert fagudvalgsområde.

Af det fælles introduktionsprogram fremgår, at et temamøde i januar og et døgnseminar i maj er reserveret til at arbejde med kommunens visioner med Lars Lundgaard som konsulent. Foreløbig beskrivelse af denne proces er vedlagt.

Endelig foreslås introduktionsprogram:

·         Temamøde for byrådet om budget den 24. juni 2010 kl. 15-18 og budgetseminar for byrådet den 2.-3. september 2010.

·         3 temamøder for byrådet i efteråret 2010 (12. august, 11. oktober og 18. november kl. 15-18)

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet

 

at forslag til mødekalender for byrådet og fælles introduktionsprogram godkendes

 

at forslag til mødekalender for udvalgene videresendes til udvalgene til godkendelse, herunder at udvalgene fastsætter tidspunkter for mødestart.

 

Bilag Funktioner
Mødekalender 2010 - forslag november 2009 Download pdf-dokument
Plan for introduktion af nyt byråd Download pdf-dokument
Oplæg af 25. august 2009 Download pdf-dokument
Beslutninger
Vedtagelse 10/18
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Tiltrådt.


Vedtagelse 10/02
Sundheds- og ældreudvalget 2. december 2009 kl. 17:00

Tiltrådt.
Punkt Titel
10/19 Oversigt over kommende udpegningssager
Meddelelse
Der forelægges til orientering en samlet fortegnelse over de hverv og nævn, der er planlagt til behandling på byrådets møde den 18. januar 2010.
Bilag Funktioner
Oversigt over sager på det konstituerende møde samt lovpligtige hverv Download pdf-dokument
Bilag til dagsordenspunkt - Oversigt over valgsager Download pdf-dokument
Beslutninger
Vedtagelse 10/19
Byrådet 2. december 2009 kl. 17:00

Orienteringen taget til efterretning.